skip to Main Content

Vem äger skogen?

Den 31 maj 2019 genomfördes den av Bergvik Skogs ägare tidigare aviserade omstruktureringen av Bergvik Skog. Bolaget avyttrade Bergvik Skog Öst till BillerudKorsnäs. Bergvik Skog Plantor, ett antal vindkraftsprojekt och tomtområdet Stabergsviken avyttrades till Stora Enso. Vidare delades Bergvik Skog Väst i 7 delar. Fördelningen av ägarnas marker framgår av nedanstående karta. För kontakt med de nya markägarna hänvisas till nedanstående adresser

Karta över fördelningen av marker

Kartan visar hur mark tillhörig Bergvik Skog Väst AB har delats upp mellan de övertagande bolagen.
Avvikelser kan förekomma i kartan.

Tryck på >>-symbolen för att visa teckenförklaringen. Det går också att klicka på markinnehavet i kartan.

Kontakter:

Stora Enso www.storaensoskog.se

BillerudKorsnäs https://www.billerudkorsnas.se/

Kopparfors Skogar https://kopparfors.se/

Gysinge Skog https://gysingeskog.se/

HälleforsTierp Skogar https://htskogar.se/

Persson Invest AB https://www.perssoninvest.se/

AB Karl Hedin https://www.abkarlhedin.se/

Tham Invest AB 08-440 51 50

 

Plantskolor  https://storaensoskog.se/om-oss/plantskolor/

Back To Top