skip to Main Content

Vattenfall och Bergvik Skog samarbetar kring Svartnäs Vindpark

I januari 2014 fick Bergvik Skog AB tillstånd att bygga maximalt 53 verk inom Svartnäs vindpark. Parken är belägen i norra delen av Falu kommun. För uppförandet av vindparken har Bergvik Skog inlett ett samarbete med Vattenfall Vindkraft AB. Det ingångna avtalet innebär att Vattenfall övertar den fortsatta projekteringen av vindparken och får en exklusiv rätt att förvärva projektet . Investeringen i Svartnäs vindpark blir i storleksordningen 1 – 1,5 miljarder och parken planeras att driftsätta under 2017.
– Vi är mycket stolta över avtalet med Vattenfall och ser projektet som första steg i ett fördjupat samarbete mellan oss och Vattenfall kring vindkraft, säger Björn Risby, affärsområdeschef vindkraft på Bergvik Skog.
– Med tanke på Vattenfalls långsiktiga strategi att expandera vindkraftproduktionen i Sverige, passar Svartnäs in perfekt. Vi ser här möjligheterna att erhålla ett ansenligt bidrag till vår expansion av förnybar el, säger Alberto Mendez Rebollo, VD Vattenfall Vindkraft AB.

För ytterligare information vänligen kontakta
Björn Risby, affärsområdeschef Bergvik Skog, 023-583 19
Torsten Persson, partneransvarig Bergvik Skog,023-583 74
Peter Stedt, pressekreterare Vattenfall, 070-59 77 338

 

Pressmeddelande Bergvik Skog samarbetar m Vattenfall Svartnäs 141115

Back To Top