skip to Main Content

Stor försiktighet och omfattande bistånd till räddningstjänsten

Den rekordlånga torkan får konsekvenser för Bergvik Skog. Flera bränder berör och har berört Bergviks skogar. Våra partners Stora Enso och BillerudKorsnäs som förvaltar våra skogar har fått göra betydande anpassningar för att kunna bedriva verksamheten med största möjliga brandsäkerhet.

Bränder pågår inom Bergvik Skogs verksamhetsområde och flera av dem är i skrivande stund inte under kontroll. Bergvik Skog bistår på flera håll räddningstjänsten med personal och utrustning via våra förvaltare Stora Enso och BillerudKorsnäs. Det gäller bl a bränderna Fågelsjö-Lillåsen och Lillhärdal-Storbrättan. En första uppskattning visar att ca 2000 ha av Bergviks innehav har berörts av brand i Fågelsjö och ca 600 ha i Lillhärdal. Räddningstjänsten har där ännu inte lämnat över eftersläckningsansvaret till vår förvaltare Stora Enso. För vidare information se

https://storaensoskog.se/press-media/2018/07/stora-enso-anpassar-skogsbruket-efter-den-torra-vaderleken/

Back To Top