skip to Main Content

Vägar

På Bergvik Skogs marker finns ca 40 000 kilometer skogsbilväg, vilka i största möjliga mån hålls tillgängliga för allmänheten.

Under 2017 satsade Bergvik Skog ca 110 miljoner kronor på underhåll av befintliga skogsbilvägar och ca 33 miljoner kronor på nybyggnation av vägar. Primärt byggs och underhålls vägnätet för tillgänglighet till skogsfastigheter för planering, avverkning, skogsvård och vidaretransport av virke med lastbil. Allmänhetens tillgång till vägarna kan begränsas vid exempelvis risk för personskada, pågående skogliga åtgärder, eller tjällossning men annars hålls vägarna öppna för allmänheten.

Skogsbilväg
Back To Top