skip to Main Content

Tall

Tall (Pinus sylvestris) är det näst vanligaste trädet i den svenska skogen, enligt Riksskogstaxeringen så består Sveriges virkesförråd på produktiv skogsmark till 39 % av tall.

Den svenska tallen vill ha mycket ljus, i synnerhet som planta. Tallen växer bra även på näringsfattiga marker, genom sin djupgående pålrot klarar tallen vattenförsörjningen även på torrare marker. Tallens grova bark och höga krona gör att den överlever skogsbränder. Karaktärsväxter för tallskogen är lingon- och blåbärsris, skvattram, ljung, renlav och fönsterlav.

tallskog

Användningsområde

Idag används tall till möbler, golv, kraftpapper, stolpar, finsnickerier och lister, slipers, plywood, byggnadsvirke, båtbräder, kölar, master. Ur tallveden kan man även utvinna kemikalier som tjära, tallolja, terpentin, fenol och harts.

Back To Top