skip to Main Content

Contorta

Contortatall (Pinus contorta) är inte ett inhemskt trädslag i Sverige utan den växer framförallt i Nordamerika. Contortan introducerades i Sverige i början av 1920-talet men den fick ett rejält lyft under 1970-talet eftersom den växer snabbare en svensk tall på vissa marker.

Enligt Bergvik Skogs policy används contortatall  som alternativt trädslag till vanlig tall inom de gränser som sätts av svensk skogsvårdslagstiftning och de certifieringssystem som Bergvik Skog är anslutet till.

Bergvik Skog har identifierat ett antal ekologiska landskap i markinnehavet, där contorta inte ska användas. Därutöver planteras inte contorta i landskap med mindre än 2 % främmande trädslag. Mängden contorta får heller aldrig överstiga 20 % av den produktiva arealen inom ett landskap.

När contorta används förstärks naturvårdshänsynen i aktuellt landskap. Information om åtgärder för att förstärka viktiga miljö- och naturvärden i relation till contortaanvändning lämnas ut på begäran.

Användningsområde

Contorta kan användas till konstruktionsvirke och till pappersmassa.

Back To Top