skip to Main Content

Trädslag

Det finns runt 30 000 olika trädslag i världen varav de flesta återfinns i tropiska regnskogar. I Sverige där inlandsisen har påverkat invandringen av arter och utvecklingen finns ett 30-tal trädarter, lite beroende på hur man definierar ett träd (i förhållande till buskar)

De vanligaste trädslagen i den svenska skogen är gran och tall, därefter björk. Detta gäller även Bergvik Skogs skogar men vi arbetar aktivt för att öka andelen lövskog på vår mark.

Du kan läsa mer om gran, tall, löv och contorta på sidorna här intill och om du vill veta ännu mer om olika trädslag, dess egenskaper och igenkänningstecken kan du ta dig en titt på Nyfiken på skog där även mindre vanliga trädslag och andra arter presenteras.

blandskog
20151030_110059

Kan du trädstammen?

Se om du har koll på hur några av trädstammarna i Sverige ser ut.

Testa din kunskap här
Back To Top