skip to Main Content

Plantering

Vid anläggning av ny skog finns olika vägar att gå, naturlig föryngring, sådd eller plantering. Bergvik Skog använder i huvudsak plantering av plantor som kommer från frön med ursprung från träd med hög tillväxt, bra kvalitet och hög överlevnad. För att ytterligare öka plantornas chans att överleva angrepp från skadeinsekter som snytbaggar och konkurrens från gräs som kruståtel och mer snabbväxande träd så markbereds nästan alla ytor som ska planteras.

Markberedning sker på lite olika sätt beroende på hur området ser ut. Målsättningen är dock alltid att utifrån naturgivna förutsättningar som fuktighet och markens lutning ge plantorna bästa möjliga start. Om exempelvis marken är mycket fuktig finns det risk att plantor drunknar eller fryser ihjäl, då kan det vara bra att använda sig av högläggning, det vill säga att skapa små högar som plantorna kan sättas i. Om marken är stenig kan fläckmarkberedning vara lämpligt för att hitta bra planteringspunkter.

På Bergvik Skogs mark utförs all plantering av Stora Enso Skog respektive BillerudKorsnäs, eller av dem anlitade entreprenörer.

Back To Top