skip to Main Content

Skogens livscykel

I den brukade skogens livscykel ingår flera olika åtgärder kopplat till skogens ålder. 

I den brukade skogens livscykel ingår olika åtgärder som markberedning, plantering, röjning, gallring, dikesrensning, gödsling och slutavverkning. Åtgärderna är kopplade till olika stadier i skogens ålder.  Markberedning, plantering, dikesrensning och röjning sker i skogens ungdom och syftar till att anlägga ett nytt välmående skogsbestånd. I skogens medelålder genomförs ofta gallringar och gödsling där syftet är att försöka styra och öka tillväxten på de finaste träden som ska bli till timmerträd och bli till plankor och bräder i framtiden. När skogen nått lämplig avverkningsålder är det dags att skörda för att sedan återigen börja om med markberedning och plantering av nya plantor.

j1-7709
Back To Top