skip to Main Content

Plantskolor

Bergvik Skog Plantor AB, som är ett helägt dotterbolag till Bergvik Skog AB, producerar 55-60 miljoner plantor per år i de tre plantskolorna Nässja i Gästrikland, Sjögränd i Värmland och Sör Amsberg i Dalarna. Ungefär 65-70 % av plantorna planteras på Bergvik Skogs egna marker. Övriga plantor säljs till externa kunder.

Bergvik Skog Plantor odlar enbart täckrotsplantor och då i huvudsak gran och tall, men även contortatall och lärk. Täckrotsplantan har väl utvecklade rötter och bra balans mellan rot- och skott vilket ger plantan en bra tillväxtstart och den är lätt att plantera i skogen med hjälp av ett planteringsrör.

Samtliga plantor förpackas i kartong vilket underlättar lagring, leverans och plantering.

För att skydda plantorna mot snytbaggen, en av de värsta skadegörarna på skogsplantor, erbjuder Bergvik Skog Plantor två olika typer av skydd. Beläggningsskyddet Conniflex och det kemiska skyddet Merit Forest.

Bergvik Skog Plantor har en lång tradition av kvalitetstänkande grundat på kunnig och erfaren personal. Vi strävar alltid efter att leverera plantor av bästa möjliga kvalitet oavsett om kunden är en liten privat skogsägare eller om plantorna ska planteras på Bergvik Skogs egen skogsmark.

Du kan läsa mer om Bergvik Skogs plantskolor här på plantskolornas egna webbsida.

Ett av växthusen på plantskolan i Sör Amsberg
Tallplanta odlad i Sör Amsberg
Back To Top