skip to Main Content

Upplåtelser

Här når du kontaktpersonerna för upplåtelser till jakt och fiske.

Bergvik Skog har för närvarande upplåtit all jakt till de skogsförvaltande uppdragstagarna Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs. Dessa har i sin tur uppdrag att upplåta jakt till jaktlag, viltvårdsområden etc. Jakt upplåts årsvis. Korttidsupplåtelser, det vill säga dag- eller veckokort förekommer inte. Kontaktperson för jaktfrågor är Michael Larsson.

Fiskerättsupplåtelser upp till 5 år på Bergvik Skog Västs marker handhas av Stora Enso Skog lokalt, medan längre fiskeupplåtelser handhas av Claes Mårtenson på Bergviks fastighetsavdelning. På Bergvik Skog Östs marker handhas samtliga fiskerättsupplåtelser av Claes Mårtenson.

Jakt

Bild Michael Larsson

Michael Larsson

Tel: 070 – 370 00 41

Fiske

Claes Mårtensson

Claes Mårtenson

Tel: 023-583 71,
070-272 10 90

Dammar, fiske, kraft-, tele- och optoledningar, skogsbruksplaner, GIS-frågor

Back To Top