skip to Main Content

Jakt och fiske

Bergvik Skog har för närvarande upplåtit all jakt till de skogsförvaltande uppdragstagarna Stora Enso och BillerudKorsnäs. Dessa har i sin tur uppdrag att upplåta jakt till jaktlag och att i samband med detta garantera att Bergvik Skogs viltförvaltningspolicy följs.

Modernt skogsbruk är viltvänligt – ett aktivt, hållbart och ståndortsanpassat skogsbruk ger både skydd och foder åt viltet. Vilt är en viktig och självklar del av skogslandskapet och ska finnas i långsiktigt vitala populationer. Vilt är av stort värde för jakt och annan rekreation.

Den adaptiva klövviltförvaltningen strävar efter balans mellan klövviltstammar och fodertillgång för att uppnå såväl hög skogsproduktion som livskraftiga viltstammar av hög kvalitet.  Bergvik Skog har tillsammans med övriga skogsbruket formulerat mål som samtliga bedöms nödvändiga för att uppfylla den adaptiva klövviltförvaltningens intentioner.  Det övergripande målet är att klövviltstammarna ska vara i balans med fodertillgången.

 

Back To Top