skip to Main Content

Så här tycker Bergvik Skog

I egenskap av stor markägare har Bergvik Skog tillsammans med andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter på utredningsförslag och andra ärenden, detta är en viktig del i den politiska beslutsprocessen. På den här sidan hittar du aktuella remissvar och yttranden som Bergvik Skog står bakom.

Remiss Kommunal tillstyrkan Bergvik Skog 171126

Remissvar Ansökan om återkallelse av tillstånd till vattenöverledning från Skärjån Bergvik Skog 20170524

M201700723R Bergvik Holmen SCA Sveaskog Södra_bränslebytet

Kodödkärret_Bergvik_20170717

Klimatpolicy_SKS_2017_Remissvar_Bergvik

Bevarandeplaner_N2000_S_Bergvik_20170621

Bergvik_yttrande_ÅGP_Flodpärlmussla_20170913

Bergvik_Yttrande_Skogens_Ekosystemtjänster_20171117

Bergvik_Yttrande_Prioriterade_Arter_I_Dalarna

Bergvik_yttrande_Målbilder_för_god_miljöhänsyn_20170515

Bergvik Skog AB – yttrande över SOU 2017_27 2017-09-15

Bergvik Skog yttrande Åtgärdsprogram Vitrygg 20170306

Bergvik Skog yttrande rapporter Nationella skogsprogrammet 20161114

Bergvik Skog yttrande Biosfärområde Voxnadalen 20161109

Bergvik Skog Yttrande remiss och samråd riksintresse för friluftsliv 161028

Bergvik Skog yttrande Växtskyddsmedel 20160826

Bergvik Skogs yttrande SKS Fågelbilaga 20160321

Bergvik Skogs yttrande gemensamma riktlinjer för artskydd i skogen 20160225

Bergvik Skog yttrande målbilder 20160215

Bergvik Skogs yttrande Informationsbehov för god miljöhänsyn 2015

Bergvik Skogs yttrande SKS remiss Utökat ansvar och egenkontroll 2015

Bergvik Skog yttrande samråd vattenförvaltning 2015

Bergvik Skog yttrande levande skogar 2015

Bergvik Skogs yttrande Bevara skogens kulturmiljöer 2015

Yttrande Bergvik Skog AB – Jordbruks- och bostadsarrenden (SOU 2014;32)

141031 Remissvar – SOU 2014;35 – I vått och torrt

Bergvik Skog yttrande ÅGP vitryggig hackspett 2014

Bergvik Skog yttrande ÅGP Gölgroda 2014

Bergvik Skog yttrande klimatstrategi Jämtland 2014

Remissvar från Bergvik Skog AB angående konsekvensbedömning av förslag till en ny lagstiftning om virkesmätning 2013

Back To Top