skip to Main Content

Pressmeddelanden

På den här sidan samlas alla pressmeddelanden som Bergvik Skog står bakom.

Bergvik Skog säljer sina aktier i Cellutech AB

Bergvik Skog säljer sina aktier i Cellutech AB Bergvik Skog säljer sina aktier i Cellutech AB till Stora Enso AB.…

Läs mer
Bergvik Skog AB (publ) Ingår Aktieöverlåtelseavtal Med Arise AB Avseende Svartnäs Vindkraft AB

Bergvik Skog AB (publ) ingår aktieöverlåtelseavtal med Arise AB avseende Svartnäs Vindkraft AB

Bergvik Skog AB (publ) ingår aktieöverlåtelseavtal med Arise AB avseende Svartnäs Vindkraft AB Bergvik Skog AB har den 30 juni…

Läs mer
Bergvik Skog AB (publ) Ingår Optionsavtal Med Arise AB Avseende Svartnäs Vindkraft AB

Bergvik Skog AB (publ) ingår optionsavtal med Arise AB avseende Svartnäs Vindkraft AB

Bergvik Skog AB har tecknat ett optionsavtal med Arise AB (publ) om rätten för Arise att förvärva samtliga aktier i Svartnäs Vindkraft AB.
Läs mer
Ny CFO I Bergvik Skog

Ny CFO i Bergvik Skog

Ny CFO i Bergvik Skog Bergvik Skog har anställt Anders Eriksson som ny CFO i bolaget. Anders Eriksson kommer närmast…

Läs mer
Bergvik Skog Ny Part I F3

Bergvik Skog ny part i f3

Bergvik Skog ny part i f3 Bergvik Skog förstärker nu Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3) för att stötta och…

Läs mer
Bergvik Skog Och Stora Enso Bildar Vattenlandskap

Bergvik Skog och Stora Enso bildar vattenlandskap

Fokuserade naturvårdssatsningar kommer att ske i utpekade vattenmiljöer med höga naturvärden.
Läs mer
Demonstration Av Naturhänsyn På Effaråsen

Demonstration av Naturhänsyn på Effaråsen

Demonstration av Naturhänsyn på Effaråsen Går det att bedriva lönsamt skogsbruk och samtidigt bevara viktiga naturvärden? Det ska fältexperimentet i…

Läs mer
Bergvik Skog Och Stena Satsar På Mer Vindkraft I Framtiden

Bergvik Skog och Stena satsar på mer vindkraft i framtiden

Bergvik Skog och Stena satsar på mer vindkraft i framtiden Bergvik Skog och Stena har undertecknat ett samarbetsavtal i syfte…

Läs mer
Vattenfall Och Bergvik Skog Samarbetar Kring Svartnäs Vindpark

Vattenfall och Bergvik Skog samarbetar kring Svartnäs Vindpark

Det ingångna avtalet innebär att Vattenfall övertar den fortsatta projekteringen av vindparken.
Läs mer
Bergvik Skogs Brandfält Blir Naturreservat

Bergvik Skogs brandfält blir naturreservat

Bergvik Skogs brandfält blir naturreservat Bergvik Skog och Naturvårdsverket har träffat en principöverenskommelse som innebär att parterna är överens om…

Läs mer
Back To Top