skip to Main Content
Bergvik1659

Pågående diskussioner om strukturella förändringar i Bergvik Skog

Aktieägare som representerar 98 % av ägarna till Bergvik Skog AB har överenskommit att initiera diskussioner med målsättning att genomföra strukturella förändringar i Bergvik Skog. Aktieägarna är Stora Enso, Länsförsäkringar, FAM, BillerudKorsnäs, Kåpan Pension, Tredje AP-fonden, Persson Invest, Karl Hedin AB och Tham Invest.

Bergvik Skogs nuvarande virkesavtal löper ut 2018. Bergvik Skogs svenska skogsinnehav ägs av de två dotterbolagen Bergvik Skog Väst (83 %) och Bergvik Skog Öst (17 %). Avsikten är att den planerade omstruktureringen ska leda till att Stora Enso omvandlar sitt nuvarande ägande i Bergvik Skog AB (49,3 %) till ett direkt ägande till ungefär 70 % av skogsinnehavet i Bergvik Skog Väst. Vidare avses att ungefär 15 % av innehavet i Bergvik Skog Väst ska ägas direkt av FAM och att ungefär 15 % ska ägas av ett konsortium av mindre aktieägare. BillerudKorsnäs ska enligt aktieägarnas plan förvärva Bergvik Skog Öst. Ägarna för diskussioner om hur den övriga verksamheten ska hanteras i samband med de strukturella förändringarna.

Under transaktions- och övergångsperioden kommer verksamheten att pågå som vanligt för Bergvik Skog.

För mer information kontakta:

Presstalesperson för någon av Bergvik Skogs ägare

Pressmeddelande Stora Enso

Pressmeddelande BillerudKorsnäs

Back To Top