skip to Main Content

Omstrukturering genomförd

Den 31 maj 2019 genomfördes den av Bergvik Skogs ägare tidigare aviserade omstruktureringen av Bergvik Skog. Bolaget avyttrade Bergvik Skog Öst till BillerudKorsnäs. Bergvik Skog Plantor, ett antal vindkraftsprojekt och tomtområdet Stabergsviken avyttrades till Stora Enso. Vidare delades Bergvik Skog Väst i 7 delar. Fördelningen av ägarnas marker framgår av nedanstående karta. För kontakt med de nya markägarna hänvisas till nedanstående adresser.

Karta över fördelningen av marker 

Kontakter:

Stora Enso www.storaensoskog.se

BillerudKorsnäs https://www.billerudkorsnas.se/

Kopparfors Skogar https://kopparfors.se/

Gysinge Skog, Vegard Haanaes 070-221 55 75 vegard.haanaes@gysingeskog.se

HälleforsTierp Skogar https://htskogar.se/

Persson Invest AB https://www.perssoninvest.se/

AB Karl Hedin https://www.abkarlhedin.se/

Tham Invest AB 08-440 51 50

 

Back To Top