skip to Main Content

Vår historia

Bergvik Skog AB (publ) bildades 2004, samtidigt förvärvade Bergvik Skog de av Stora Ensos bolag respektive Korsnäs bolag som ägde skogsfastigheter i Sverige.

Bergvik Skog har långsiktiga virkesavtal med Stora Enso respektive BillerudKorsnäs avseende försäljning av avverkningsrätter. Bergvik Skog har även avtal avseende köp av skogliga tjänster från Stora Enso respektive BillerudKorsnäs.

Bergvik Skog etablerades i Lettland 2008 genom köpet av aktierna i de lettiska bolagen Sia Fraxinus och Sia Ruda. Därefter har ytterligare mark köpts in.

Plantskolorna förvärvades 2004, Sör Amsberg i Dalarna och Sjögränd i Värmland från Stora Enso och Nässja i Gästrikland från Korsnäs.

Back To Top