skip to Main Content

Snabba fakta

Här hittar du några snabba fakta, läs mer i årsredovisningen och klicka vidare på vår webbsida för ytterligare information.

Sverige

Ägd areal 2,3 miljoner hektar
Årlig avverkning 6,2 miljoner m3fub
Varav gallring 1,5 miljoner m³fub
Årlig tillväxt per hektar 5,2 m³sk
Årlig tillväxt totalt 9,8 miljoner m³sk
Virkesförråd per hektar 136 m³sk
Virkesförråd totalt 256 miljoner m³sk

Antal anställda

Moderbolaget 30
Plantskolor 67

Ekonomiska nyckeltal

2016

2015

2014

   Mkr Kr/m3fub Mkr Kr/m3fub Mkr Kr/m3fub
Intäkter 2 404 386 3 079 1 517 2 874 496
Operativa kostnader (inkl avskrivningar) 1 511 243 1 571 264 1 435 248
Rörelseresultat (exkl omvärdering av växande skog) 891 143 1 508 253 1 439 248
Omvärdering av växande skog 1 000 161 11 100 1 863 330 57
Rörelseresultat 1 891 304 12 608 2 116 1 769 305
Bokfört värde per hektar kr/ha 24 147 23 335 17 919
Sysselsatt kapital 37 606 36 335 27 918
Avkastning på sysselsatt kapital % 5,1 39,2 6,4
Avkastning på redovisat eget kapital % 5,0 39,1 6,3
Skuldsättningsgrad ggr 0,35 0,32 0,56
Back To Top