skip to Main Content

Ledningsgrupp

VD:s befogenheter beslutas av styrelsen genom fastställande av instruktioner för VD och budget för varje verksamhetsår. Utifrån den övergripande strategin och de målsättningar som styrelsen beslutat om uppdras till ledningsgruppen att utveckla strategiska och operativa mål. 

Ledningsgruppen består av:

Elisabet Salander Björklund,

Verkställande direktör

Lars-Erik Wigert,

Skogsdirektör

Mikael Perérs,

Fastighetschef

Anders Eriksson,

Ekonomidirektör

Björn Risby,

Affärsutvecklingschef

Sofia Lilja,

Hållbarhets- och kommunikationschef

Camilla Rolig Schölin,

IT-chef

Sofia Berg,

Chefsjurist

Back To Top