skip to Main Content

Ägare

Bergvik Skog ägs ungefär till hälften av industriella ägare och till hälften av institutionella ägare.

Antal aktier %
Stora Enso AB 3 480 49,3
Länsförsäkringar 1 064 15,1
FAM AB 1058 15,0
BillerudKorsnäs AB 353 5,0
Kåpan Pensioner försäkringsförening 353 5,0
3:e AP-fonden 347 4,9
AB Persson-Invest 117 1,7
Tham Invest AB 83 1,2
Nordea Liv Sverige 70 1,0
AB Karl Hedin 65 0,9
Proventus 26 0,4
Stora Enso Gemensamma Pensionsstiftelse 15 0,2
Mindre innehav 31 0,3
Totalt 7 062 100
Back To Top