skip to Main Content

Mission, vision och värdegrund

Vår mission, vision och värdegrund visar den grundläggande inriktningen för koncernens verksamhet, vad vi vill uppnå och åstadkomma. 

Uppgift

Bergvik Skog ska genom ägande och hållbart brukande av skog, mark och vatten, optimera företagets avkastning och värde.

Vision

Bergvik Skog respekteras av alla intressenter som föredömlig ägare och utvecklare av resurserna skog, mark och vatten.

Värdegrund

Vi är utvecklingsinriktade och vill åstadkomma hållbara resultat. Bergvik Skog möter medarbetare och omvärld med öppenhet och respekt.

Back To Top