skip to Main Content

Varför blir löven gula?

Varför blir löv gula på hösten? Den gula färgen som kommer av karotenoider finns egentligen där året om men den gröna färgen som kommer av klorofyll är mycket starkare så det gula syns inte. Inte förrän på hösten när lövträden börjar göra sig redo för vintervila och bryter ner klorofyllet. Karotenoider innehåller bara biologiskt sett ”billiga” grundämnen som är lätta att få tag på. Men träden bryter ner klorofyllet eftersom det innehåller mycket energi som annars skulle gå förlorad när löven faller. Under sommarperioden behövs klorofyll för trädens fotosyntes, dvs när vatten tas upp via rötterna, koldioxid och ljus via bladen och kolhydrater skapas tillsammans med syrgas som vi kan andas.

Varför blir löven gula?
Back To Top