skip to Main Content
20170609_072730

Vad luktar fisk?

Har du i dagarna känt en distinkt fisklukt och förgäves letat den skyldige? När oxeln blommar avger den trimetylamin, vilket orsakar fisklukt i grannskapet runt trädet. Oxeln förekommer på bergiga skogsbackar från Skåne och Uppland, men den är ofta planterad i stadsmiljö. Linné skrev 1749: ” Bären äro smakelige at äta; men hafwa den olägenheten, at de förorsaka mycket wäder. Af torkade bären kan bröd bakas, brännewin brännas, och dricka bryggas.”

Back To Top