skip to Main Content
Vad är skog?

Vad är skog?

Enligt FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO är en skog ett område som är större än 0,5 hektar (tänk dig en yta som motsvarar drygt 70 gånger 70 meter). Området ska vara bevuxet med träd som kan bli minst fem meter höga och trädkronorna ska täcka minst tio procent av ytan. Området ska heller inte i först hand användas för jordbruk.

Back To Top