skip to Main Content
Årsring

Trädens årsringar

Årsringar är det mönster som skapas när träd växer (visste du att en del fiskar bildar årsringar på sina gällock?). Träd som växer i exempelvis Sverige där det är tydlig skillnad i temperatur mellan årstiderna bildar årsringsmönster. När veden i trädet växer på försommaren är den ljusare än den som bildas på sensommaren och hösten (på vintern växer inte träden alls). Färgskillnaden beror framför allt på att veden blir tätare på sensommaren/hösten och att den mörkare höstveden innehåller mer lignin (det som ger trä dess mekaniska styrka). All tillväxt sker mellan barken och veden vilket innebär att den yttersta årsringen är den yngsta. I tvärsnittet av stammen kan du genom att räkna årsringarna få reda på antal år som trädet vuxit på just den nivån där snittet är. Breda ringar motsvarar goda tillväxtår, alltså gynnsamma förhållanden, när det är smalare ringar har det varit lite kärvare. Det kan också finnas skillnader i tjocklek på en och samma ring. Det beror på att trädet kan fördela tillväxten olika beroende på exempelvis vindtryck och barkskador. Tack vare att träden bildar årsringsmönster och att mönstret speglar skillnader i vädret över tid så kan man använda mönstren för att exempelvis åldersbestämma gamla träföremål som dörrar.

Back To Top