skip to Main Content
57-Tjardal

Tjärdal då och nu

Tjära har producerats i Sverige sen järnåldern. Under 1800-talets senare hälft var Sverige tillsammans med Finland världsledande på export av tjära, med en toppnotering 1863 på 227 000 tunnor. För att producera en tunna eller ca 125 liter tjära krävdes motsvarande 15 stora tallar. Ett sätt att tillverka tjära var och är med hjälp av en tjärdal. I en skogsbacke grävs en grop i vilken tjärved staplas tätt och mycket precist. För att tjärdalen inte ska brinna upp så begränsas lufttillgången i tjärdalen genom att täcka tjärveden ordentligt med vitmossa eller torv. Sen hålls elden i gång. I hettan kokas hartsyrorna i tallveden och det sker en kemisk reaktion och de övergår till en mer trögflytande form, det som vi kallar tjära. Om det är för varmt i tjärdalen blir tjäran för seg, om det är för kallt så dunstar hartsyrorna bort. Eftersom tjärdalen placeras i en sluttning så kan den färdiga tjäran som svettas ut rinna ner till en bytta placerad i rännans botten.

Den första svartvita bilden visar hur tjärdalen täcktes för att minska lufttillförseln och den andra svartvita bilden visar samma tjärdal nerifrån, fotograf Gunnar Schotte 1924 Arvidsjaur. Färgbilden visar de återfunna resterna av tjärdal på Bergvik Skogs mark. De svartvita bilderna publiceras med tillstånd från Skogsbilder på SLU.

16719-Tjardal-tacks-1924-Schotte-Arvidsjaur
16717Tjardal-1924-Gunnar-Schotte-Arvidsjaur
Back To Top