skip to Main Content
Tuppkam

Tälja tuppkam

Här kommer en liten film om hur du täljer dig en tuppkam som du kan använda för att lättare få fyr på din eld. Spånflagorna som täljs ska sitta kvar på pinnen så att ena änden ser ut som en fjäder eller en tuppkam. Enligt allemansrätten får du ta kottar och löst liggande pinnar och grenar på marken som ved. Det är inte tillåtet att hugga ned träd, ta grenar från levande träd eller använda vindfällen som ved. Om du eldar ute i naturen tänk på att välja en plats där det inte finns risk för att elden sprider sig eller skadar skog och mark!

Back To Top