skip to Main Content
Ornasbjork

Sveriges nationalträd

Landssekreterare Gustaf Hiordt upptäckte 1767 en ovanlig björk på gården Lilla Ornäs i Dalarna. Ornäsbjörken har djupt flikiga blad och är en steril mutation av den vanliga vårtbjörken. Ursprungsbjörken fick i stillhet växa vidare på gården Ornäs i 100 år innan intresset åter väcktes. 1878 togs ympningsmaterial från Ornäsbjörken till en plantskola där man lyckades göra nya ornäsbjörkar. Ornäsbjörken kunde därmed leva vidare trots att moderträdet föll i en storm 16 april 1887. 1985 utnämndes ornäsbjörken till Sveriges nationalträd och sedan dess har en ornäsbjörk planterats i varje kommun. Idag finns två ättlingar till modeträdet på gården Ornäs, björkarna planterades 1917 (svartvit bild) och 2007 i samband med firandet av Linnés födelse. 1917 fick platsen även ett minnesmärke med inskriptionen Fridlyst Naturminne.

Back To Top