skip to Main Content
Subnivala-rummet

Subnivala rummet

Om det finns växter på marken och snötäcket är tillräckligt tjock skapas ett utrymme mellan marken och snön som kallas för det subnivala rummet (i princip rummet under snön). Eftersom snön isolerar är utrymmet relativt varmt, sällan under noll grader och luftfuktigheten är jämn. Här lever ett flertal mindre djur under vintern, sorkar, lämlar, skogsmöss, näbbmöss, insekter som jordlöpare och kortvingar med flera. Är snötäcket tunt kan gångar synas genom snön och på våren när omgivande snö har smält kan resterna av gångarna ses som istunnlar.

Back To Top