skip to Main Content
Skog m strutbräken

Strutbräken

Strutbräken är en meterhög ormbunke som lätt känns igen på att de sterila gröna bladen växer som i en rosett. Inne i rosetten växer de fertila sporangiebladen upp. Strutbräken finns i nästan hela Sverige men den är ganska sällsynt, du hittar den i fuktiga skogar, bäckraviner och vid åar (eller i trädgårdar). Förr användes strutbräken som djurfoder.  

Strutbräken
Back To Top