skip to Main Content
Sprotkvist

Sprötkvist

Har du hört talas om sprötkvist? Om tallens toppskott skadas kan en eller flera nya toppskott utveckla sig parallellt. Vanligtvis konkurrerar en av stammarna ut de andra som istället bildar sk sprötkvistar. Dessa kan särskiljas från övriga grenar genom att de är starkt uppåtriktade. Sprötkvistar sänker virkets kvalitet eftersom de bla påverkar virkets hållfasthet och utseende. Många gånger är sprötkvist en följd av betesskador. Vanligtvis hamnar kvisten ca 0,5 meter upp på trädet vid rådjursbete och ca 1,5-2 meter upp vid älgbete.

Back To Top