skip to Main Content
vargmjolk

Slemsvampar som vargmjölk

Visste du att slemsvampar är närmare besläktade med djur än med vanliga svampar? Slemsvampar är alltså inte alls svampar. Nästan alla slemsvampar är saprofyter och lever på dött organiskt material som tas upp genom att materialet omsluts och sedan löses upp. På bilden syns vargmjölk som du kan hitta i hela landet från vår till höst.

Back To Top