skip to Main Content
appeltrad-hagg

Skydd av hägg?

Jag har läst att det förr var det vanligt att göra hästkrubbor av hägg eftersom häggen smakar illa. Så i vinter tänker jag testa att skydda mina små nyplanterade träd med mera mot betande djur genom att hänga upp kvistar av hägg. Häggen smakar illa på grund av barkens och grenarnas innehåll av amygdalin, ett ämne som även finns i bittermandel. Förhoppningsvis håller det rådjur och harar borta!

Back To Top