skip to Main Content
skvattram

Skvattram

Visste du att skvattram viker ihop sina blad vid kyla eller otjänlig väderlek? Precis som andra rhododendronarter så är alltså bladen temperaturberoende och viker ner sig ju kallare det blir. Skvattram växer oftast på myrmarker och i fuktiga skogsmarker.

Back To Top