skip to Main Content
Skogsodla

Skogsödla

Skogsödlan är det vanligaste kräldjuret i Sverige, det är också världens mest nordliga levande kräldjur! Skogsödlan finns allmänt i nästan hela landet i både barr- och lövskog och lite andra blandade marker. I Sverige och i merparten av skogsödlans utbredningsområde föds ungarna levande men på Balkan lägger skogsödlan ägg.

Back To Top