skip to Main Content
skogsfraken-manga

Skogsfräken

I Sverige har vi nio olika fräknar men lättast att känna igen är skogsfräken eftersom den har grenar som är grenade som ett sirligt litet träd. Skogsfräken växer i alla slags skogar och jag har hört många beskriva att den ser ut som en liten trädplanta. Stjälkar och grenar på fräknar innehåller kisel vilket gör dem hårda men samtidigt också sköra – känn efter nästa gång du träffar på en fräken i skogen.

skogsfraken-nara
Back To Top