skip to Main Content
Silverstubbe-1

Silverstubbe

Dimensionsavverkning var det vanligaste sättet att avverka skog under 1800-talet i norra Sverige. Det innebar att man bara tog ut de största och mest värdefulla träden.  Ofta användes yxa eller stocksåg. I dagens skogar kan man finna rester från detta brukande, i form av ”silverstubbar”. Dessa saknar bark och har en hård silvergrå yta. Normalt är de cirka 50-70 cm höga.

silverstubbe-2
silverstubbe-3
Back To Top