skip to Main Content
safsa

Safsa

Safsan är sällsynt och kan knappast förväxlas med andra ormbunkar. Den växer på grusiga och steniga platser vid eller i strömmande vattendrag. Safsan på bilden växer, enligt uppgift, på artens mest nordliga svenska utpost vid Testeboån utanför Gävle. Safsan har sporangiesamlingar som sitter i en lång grenig ställning i spetsen på vissa blad. De flesta andra ormbunkar har sporangiesamlingarna på undersidan av bladen.

Back To Top