skip to Main Content
rod-flugsvamp

Röd flugsvamp

Visste du att den röda flugsvampen uppstod för 8 till 12 miljoner år sedan i bortre Sibirien? Trots avsaknaden av historiska bevis ryktas det fortfarande att vikingarna åt röd flugsvamp för att få kraft till sina bärsärkargångar. Gifterna ibotensyra, muskazon och muscimol påverkar nervsystemet och orsakar utöver hallucinationer bland annat kräkningar, kramper och synrubbningar. Tycks som Linnés förstod bättre som förespråkade svampens användning för att bekämpa vägglöss, en av dåtidens plågoandar. Enligt Linné kommer det svenska namnet av att svampen blandades med mjölk vilket användes för att döda flugor.

Back To Top