skip to Main Content
Tallen1

Rastplats från förr

Mäktiga och märkliga träd finns det gott om i vårt land! Suptallar är ett exempel. Förr i tiden brukade resande stanna vid dessa och rasta, samt ta en sup. Tack vare sitt säregna utseende fungerade de som ett slags landmärke längs färdvägarna. Suptallen på bilden återfinns bredvid E16/50 mellan Falun och Borlänge.

Back To Top