skip to Main Content
ornbraken-nara

Örnbräken

Varifrån har egentligen örnbräken fått sitt svenska namn? Jo om du skär isär jordstammen så ser du silhuetten av en örn! Den storvuxna ormbunken har tre stora triangulära bladskivor på samma höjd, bladskivorna är i sin tur tre gånger pardelad. Örnbräken finns i nästan hela landet och förekommer i många olika typer av skogar och marker.

ornbraken-orn
ornbraken-hall
Back To Top