skip to Main Content
Norsk gran

Norwegian wood

Den svenska granen. Det här inlägget handlar inte om trädet utan om namnet. Vi pratar om svensk gran även kallad rödgran (på vissa platser blir stammen röd istället för grå) men på engelska heter den faktiskt Norway spruce. Jag har letat men inte hittat svaret till varför vårt grannland fått denna ära. Teorin här i korridorerna på jobbet är att namnet kommer av att engelsmännen först utnyttjade de norska skogarna för träråvara innan de kom till den svenska marknaden. Ett senare tilltag är såklart Beatles som sjöng om Norwegian wood, kanske inte lika melodiskt att sjunga om Sweeedish wood. Är det nån som vet varför det heter Norway spruce och inte Sweden spruce?

Back To Top