skip to Main Content
Hassel och alm

Nöden har ingen lag

Ibland när man är i skogen är olyckan framme och som sagt nöden har ingen lag därför kan det här vara bra läsning utifall du någon gång blir riktigt nödig till skogs. På bilden syns ett blad från hassel (vänster) och ett blad från alm (höger). Hassel har mjuka torkvänliga blad medan almen har mycket mycket sträva blad som är ytterst otorkvänliga. En minnesregel finns inbyggd i hasselns namn hASSel. Kom ihåg det! Om du befinner dig i norra Sverige så är detta inte ett problem, hassel finns ungefär upp till Bergslagen med enstaka förekomster upp till Örnsköldsvik och almen är vanlig upp till Uppland längre upp är den mer sällsynt. Nåväl det kan ju vara så att du av ren nyfikenhet vill kunna känna igen alm och hassel.

Back To Top