skip to Main Content
rodklover
Rödklöver

Mera klöver

Ibland är det inte mycket som skiljer två arter åt! På bilderna syns en rödklöver och en skogsklöver – men vilken är vilken? Jag brukar tänka så här: skogsklövern växer i skogen så den måste sträcka på halsen för att få ljus. Ser du nu på bilden att den ena klövern har en längre ”hals” mellan översta bladen och blomman? Nu är det inte hela sanningen för även om rödklövern ofta växer på ängsmark så finns den även i skogen men nu kan du i alla fall skilja dem åt!

Skogsklover
Skogsklöver
Back To Top