skip to Main Content
biholk

Mer frukt och bär

För att vi ska få bär och frukt med mera så behöver vi pollinerare som bin och humlor. Tyvärr visar mätningar att antalet pollinerare minskar världen över. Det råder även bostadsbrist för solitära bin och andra pollinerare som humlor. Du kan enkelt hjälpa till genom att sätta upp så kallade biholkar eller insektshotell på lämpliga platser där det finns blommande växter. Fler bon, fler pollinerare, mer frukt och bär! Om du bor i Falun eller har vägarna förbi, kom in till oss på Bergvik Skog och hämta en biholk som du kan sätta upp. Sedan får du gärna skriva i kommentarsfältet var du har satt upp holken.

Back To Top