skip to Main Content
Rönnbär

Matrönn och flygrönn

Rönnen är härdig och finns i hela Sverige även långt upp i fjällkedjan, den klarar sig bra på mager grusig mark, och du ser den ofta i dikesrenar. Eftersom älgar gärna äter på rönnens grenar och skott så blir trädet sällan stort i skogen. För fåglar som sidensvansar och trastar är rönnbären den viktigaste vinterfödan och fåglarna hjälper på så sätt rönnen att sprida sina frön. En rönn som har slagit rot och växer i klykor i andra träd kallas för flygrönn.

Back To Top