skip to Main Content
skog

Många olika ägare

Visste du att Sverige är ett av de länder i världen som har högst andel privatägd skog istället för statsägd skog som är det vanligaste. Den svenska skogen ägs till 50 % av privata enskilda ägare, 25 % av privata aktiebolag, 17 % av staten, 8 % av övriga privata respektive allmänna ägare. Det är ju helt fantastiskt att vi har så stor andel privatägd skog och samtidigt har en allemansrätt som ger oss alla tillgång till mark som ägs och sköts av någon annan!

Back To Top