skip to Main Content
lingon

Lingon

I genomsnitt täcks 5 % eller 1,2 miljoner hektar av Sveriges skogsmark av lingonris, dessutom finns det 0,2 miljoner hektar torvmark som täcks av lingonris. Lingon sprider sig framför allt med underjordiska rötter och till mindre del genom självsådd, kanske för att det tar 3-6 år från att lingonfröet gror tills det blir bär. Till skillnad från blåbär så har lingon blad året om och de tjocka läderartade lingonbladen gör att riset kan tåla -40 °C eller mer, däremot växer lingonen mycket dåligt om sommaren är för varm.

Back To Top