skip to Main Content
lark

Lärken som tappar barr

Tallen tappar sina barr efter 3-5 år och granens barr sitter kvar ännu lite längre, lärken däremot tappar sina barr varje år. Lärken känns igen på sina ”knutiga” kvistar, dvs barren sitter hopade i täta kvastar på grenarna. Honkottarna på den europeiska lärken är purpurröda och kan sitta kvar i flera år på trädet. Hankottarna sitter på samma grenar men är mindre och ljusgula med en purpurröd bas. Den sibiriska lärken som också finns i Sverige har blekt gulgröna honkottar.

lark-nara
Back To Top