skip to Main Content
Lärk

Lärk

För flera tusen år sedan fanns det lärk i den svenska skogen men de lärkar som finns i den svenska skogen idag härstammar från en gång aktivt inplanterade träd. Tack vare virkets seghet och motståndskraft mot röta så var lärk mycket användbart som gruvstöttor i Bergslagen. Däremot gör virkets hårdhet och benägenhet att spjälkas att det är mindre användbart för hantverk.

Back To Top